Kunstnerne

Trykk på navnet for mer informasjon om hver kunstner

Navn
Baker, Jan

Jan Baker

Maler, grafiker, materialkunstner. Ofte gåtefulle bilder som omdikter virkeligheten for å synliggjøre noe uutsigelig. De grafiske blader er ofte koldnåls- raderinger eller en særegen blandingsteknikk av metallgrafikk og seriegrafi. Bildene er ofte preget med gull/sølv/metall, som gir et fantastisk skinn.

×
 
Bamerni, Shaban

Shaban Bamerni

Jeg maler hovedsakelig akryl på lerret, bruker mest kniv istedenfor pensel. Jeg fokuserer mest på himmel, havet og kvinner (ukjent ansikt) som vil uttrykke noe. Tematikken i bildene er ofte relatert til kjærlighet, lidenskap, lengsel, sorg.

×
 
Bang, Karin

Karin Bang

Inspirasjon henter jeg fra naturen, minner, og historien; fossiler. Jeg uttrykker meg både i grafikk og maleri. Maleriene males som oftest foran motivet. Atelier har jeg i Heggedfal Fabrikker og grafikkverksted hjemme.

×
 
Behn, Ari

Ari Behn

«Farger er følelser» Ari Behns bruk av farger har gjort ham til en fremragende kolorist. Motivene beveger seg i landskapet mellom det figurative og abstrakte, med utpreget bruk av symbolikk i bildene inviterer han tilskueren til også selv å tolke bildene.

×
 
Bergersen, Inger-Lise

Inger-Lise Bergersen

Gud er den største kunstneren, og hvis jeg kan formidle noe av Hans Skaperverk i bildene mine, da har jeg gjort jobben. Jeg tenker på himmel med skyer, trær og blomster. Trærne tar et menneskeliv å vokse opp, sekunder å felle. For meg er det et kall å male og formidle dette mangfoldet.

×
 
Bergsmark, Clazien Nicolasina

Clazien Nicolasina Bergsmark

Med bakgrunn i tekstilkunst har bildene i de senere år blitt mer «tekstile» ved å kombinere forskjellige teknikker, grafikk, tegning, maleri, fibrene i håndla- get papir. Det dukker alltid opp dører, porter, skap. Gå ut av og inn i en 3-D billedverden; menneskene svevende; med himmeI, hav, fjell, natur i 3D.

×
 
Bleken, Håkon

Håkon Bleken

Håkon Ingvald Bleken er kjent for å bruke litterære verker som utgangspunkt for sine bilder. Henrik Ibsen og Franz Kafka er forfattere som han stadig vender tilbake til i sin produksjon. Menneskelig lidelse og samfunnsengasjement er sentrale temaer hos Bleken.

×
 
Brunner, Frank

Frank Brunner

Kjent for sine emosjonelle figurative øyeblikksskild- ringer. I New York avbildet Brunner spaserende mennesker i Central Park ved hjelp av vannpytte- nes speileffekt. Slik tar han oss med i en forunder- lig verden nesten som et slags ekko fra virkelig- heten og oppnår en fin malerisk virkning.

×
 
Dahl, Hans Normann

Hans Normann Dahl

Hans Norman Dahl er en kunstner som aldri slutter å overraske. Hans politiske engasjement var tydelig gjennom mange år som avistegner med skarpe karikaturer og meninger. Ofte humoristiske. Nå er det eventyret og romantikk som engasjerer. Hans Normann Dahl har alltid vært en strålende forteller og dyktig inspirator og læremester for kommende generasjoner, inklusive kunstnere.

×
 
Ferner, Pippip

Pippip Ferner

Maleri, tegning, skulptur, installasjon. Arbeidene de siste årene retter fokus på marint mangfold og deres sjanser til å overleve i et hav som blir surere og fylles med plast. Arbeidene er ofte detaljrike fa- buleringer over organismenes anatomi, form og funksjon.

×
 
Frøyhaug, Knut T.

Knut T. Frøyhaug

Det jeg ønsker med mine bilder, er at du som betrakter ser noe, får en opplevelse som kanskje ingen andre ser eller opplever, ja, kanskje noe jeg selv ikke ser. Hvis det skjer, ja, da har jeg lykkes med mine bilder.

×
 
Gullvåg, Jo Grim

Jo Grim Gullvåg

Foto = Lys Ett fot(o)avtrykk i sand Når speilet slår, og eksponeringen går... Viskes ut i havet, vinden, tiden. Lys, skygge, farger, fjord og fjell... Gir følelser, mening og minner om livet. De uskrevne tusen ord...

×
 
Gullvåg, May-Irene Aamodt

May-Irene Aamodt Gullvåg

Hvalstad – f. 1965

Utdannelse: Kunsthistorie UiB 10–11. Fotografi: Jo Grim Gullvåg 90–93. Nina Reistad 89–90. Kurs: Fatamorgana 04. Tegning: Olav Mosebekk 87–88.

Separatutst.: I utvalg: Aftenposten. Christiansand og Molde kunstforeninger. Blitz. Asker Museum. Norsk Skogbruksmuseum. Det norske teatret.

Kollektivutst.: I utvalg: Kunsthall Oslo. Asker museum. Asker kunstforening. Akershus Festnings 700 års jubileumsutstilling. SOS barnebyer.

Innkjøpt: Div. større bedrifter.

×
 
Guriby, Tore

Tore Guriby

Jeg ser ikke på meg selv som kunstner eller kunst- fotograf. Jeg prøver å være en fotograf som dokumenterer og formidler det største kunstverket av dem alle, nemlig naturen.

×
 
Haukeland, Kjell

Kjell Haukeland

Haukeland er opptatt av et steds identiteter, dvs. de selvbilder befolkningen kan se opp til og ak- septere. I hjembygda Asker har han malt mange kjente motiver. Han maler akryl på lerret og liker motiver som skaper glede. Spesielt paletten og de grove penselstrøkene påkaller interesse.

×
 
Helgesen, Mia Gjerdrum

Mia Gjerdrum Helgesen

Hun jobber konkret med opplevelsen av øyeblikket og følelsen av sinnstilstanden i øyeblikket. Opple- velsen av de abstrakte/ halvabstrakte verkene skal være en reise gjennom lag av opplevelser og etterklang man kan bære med seg videre.

×
 
Heske, Marianne

Marianne Heske

Heske regnes som en pionér innen konseptkunst som i utgangspunktet er en radikal bevegelse som kritiserer både det formalistiske og mediespesi- fikke fundamentet for den modernistiske kunsten. Heske er i sitt kunstneriske virke preget av naturen hun har vokst opp i, Tafjorden på Sunnmøre.

×
 
Hesthaug, Ellen

Ellen Hesthaug

Ellen maler og tegner humoristisk, naturalistisk og fabulerende. Noen ganger ville fantasifigurer, men ofte også med et dypere budskap. Hun jobber mest med akryl, akvarell og tusj. Ofte handler det om frihet og distansen til det hverdagsgrå.

×
 
Hoel, Mali Anette

Mali Anette Hoel

Mali Anette Hoel er tegner og maler, født 1974 og oppvokst i Oppdal. Malis tegninger preges av en lun humor eller et stikk av melankoli. Bruken av et lite, og gjerne slagferdig sitat tilfører tegnin- gene ikke bare en orginal vri, men også en ekstra dimensjon.

×
 
Jordfald, Øivind S.

Jordfald, Øivind S.

Vollen - f. 1950

Utdannelse: SHKS, bokillustrasjonslinjen. Hospitant litografi SHKS.

Separatutst.: Larvik kunstfor. Galleri M. Asker Kunstfor. Galleri Tyholmen, Arendal. Galleri Holmenbukta. Månedens Grafiker, Bokklubben. Hå prestegård. Unge Kunstnere. Galleri Krane. Galleri Skagerak.

Kollektivutst.: Østlandsutst. UKS Vårutst. Det Gule Huset. Kunstklubben. Nordisk utstilling, Danmark. Galleri Biz. Kunstverket galleri.

Utsmykning: Vikingjordet barnehage. Drengsrud skole. Grane oljepl.f.

Innkjøpt: Div. private og offentlige samlinger.

×
 
Jul, Kjetil

Kjetil Jul

Det er naturen som er inspirasjonskilden til Kjetil Juls abstrakte malerier. Naturens former og farger er satt sammen til egne abstrakte landskaper og maleriske komposisjoner. Ved å se en stund på bildene, både nært og på avstand, kan man opp- dage egne landskap i bildene.

×
 
Kierulf, Anne

Anne Kierulf

Jeg arbeider med tegning, linosnitt og akvarell. Motivene tegner jeg fra mine nærmeste om- givelser. Så skjærer jeg ut bildet i linoleum og trykker det på min hånddrevne presse. I år utgir jeg også billedboken «Vanja» til minne om min newfoundlandshund.

×
 
Norby, Tine Marie

Tine Marie Norby

Collagekunstner med leken, eksperimentell og far- gerik stil. Jobber med materialer som akryl, papir, tusj og organiske elementer. I flere år jobbet med «Custom made art». Tilpasset og skreddersydd kunst hvor kunden selv kan være en del av kuns- ten. Også fremvist eksperimentell kortfilm.

×
 
Næss, Anne Valen

Anne Valen Næss

Hun leker seg med farger, mennesker og innlegg i kultur- og samfunnsdebatter. Store flater forteller noe om tid og mennesker. Underfundig humor får deg til å lete rundt på lerretet. Hun ønsker ikke å fortelle hva du skal oppleve, men titlene leder deg et stykke på vei.

×
 
Zahl-Olsen, Vivian

Vivian Zahl-Olsen

Alltid blir det folk eller dyr. Eller begge deler. Ikke helt naturalistisk. Men nesten. Håper på å treffe noen hjertestrenger hos små og store.

×
 
Ravn, Liz

Liz Ravn

Liz Ravn tester ut forskjellige teknikker og leker seg fram til det endelige resultat. Nysgjerrigheten gjør at bildene utgjør et spekter av ulike stilarter og ut- trykk. Å holde seg til en stil blir fort kjedelig. Skal man sette bildene i noen bås så må det bli natura- listisk med en surrealistisk vri.

×
 
Reitan, Elling

Elling Reitan

Mystisk – Filosofisk – Koloristisk. De tre ordene ka- rakteriserer både Elling Reitan og kunsten hans. Kunstnerisk har Reitan funnet sin uttrykksform i en kombinasjon av det abstrakte og det natura- listiske. Fargebruken er dristig og imponerende.

×
 
Sandstø, Marianne

Marianne Sandstø

Som basis for min tenkning om bilder og teknikk kan jeg si at: Jeg bygger opp struktur på lerret. Påfører deretter oljemaling lag på lag. Maler figurativt, på abstrakt bakgrunn.

×
 
Olsen, Sverre Schyberg

Sverre Schyberg Olsen

En av de mest vitale kolorister vi har i Norge. Har en sterk fascinasjon for naturen og dens tiltrek- ningskraft som han evner å uttrykke på en interes- sant og energisk måte. Typisk for hans motiver er samspillet mellom lys og fargekomposisjoner samt abstraherte naturlandskaper.

×
 
Stien, Ellen M.

Ellen M. Stien

Naturens lys og stemninger er den største inspira- sjonskilden. Benytter foto, akvarell, akryl og olje for å uttrykke dette i min kunst. I akvarell er sauen ofte tema, inspirert fra 25 års fartstid i Lofoten. Som avveksling males nonfigura- tive bilder, gjerne akkompagnert til musikk.

×
 
Thorhallsdottir, Björg - Hovedutstiller

Björg Thorhallsdottir

Björg Thorhallsdottir er kjent for å skape kunst som berører hjertet. Hun har valgt etsninger som sitt fremste uttrykk, og største ambisjon som kunstner er å inspirere mennesker til å leve det livet de drømmer om. Hennes karakteristiske strek formid- ler styrke, sårbarhet, kjærlighet og hverdagsvisdom.

Trykk her for Björg's webside
Trykk her for Björg's facebook-side

×
 
Torjusson, Lars

Lars Torjusson

Utgangspunktet er det abstrakte maleri og utvalgte vintage bilder. Jeg starter med maleri som fotogra- feres og tilpasses de utvalgte fotoene – som blir satt sammen som en collage. Det er en prosess fra staffeli, via foto til photoshop og tilbake til komposi- sjonen danner et utrykk jeg synes blir helhetlig.

×
 
Vasbø, Hilde

Hilde Vasbø

Hun arbeider med detaljrike figurative motiver, der motivene uttrykker nærmiljøet med inspirasjon fra skjærgården og byliv. Humor er ofte en viktig del av uttrykkene. Teknikkene hun bruker er tusj og etsning i sinkplater.

×
 
Vedvik, Kaja

Kaja Vedvik

Tematikken i hennes arbeider er ofte relatert til mellommenneskelige relasjoner i synergi med individets sinn. De figurative tegningene glir inn i konstruerte, abstrakte og drømmende omgivelser som gjenspeiler dypere mening.

×
 
Vottestad, Gunn

Gunn Vottestad

Hun gir følelser til hus. Gamle hus, skeive hus, triste hus, levende hus. Gjennom farger og lys tildeler kunstneren de klassiske norske etterkrigshusene både følelser, sjel og historie. “Husan mine”, som hun selv kaller dem, fremstår i et melankolsk lys og er like uperfekte som menneskene i dem.

×
 
Widerberg, Nico

Nico Widerberg

Faren min, Frans, arbeidet mye med sterke farger, noe som har påvirket og blitt en del av meg. Like- vel har jeg funnet meg selv og mitt eget uttrykk. Menneskekroppen, torsoer og hoder er sentrale elementer. Jeg tror det finnes en kraft utenfor meg selv, som jeg kan videreføre til kunsten.

×
 
Zorn, Anders

Anders Zorn

Zorn mestret oljemaling, akvarell, etsning, tegning og skulptur, og var ut over portretter kjent for sine nakenstudier av kvinner ved Dalarö og sjøen Siljan. Zorn, Bruno Liljefors og Carl Larsson anses for noen av Sveriges største kunstnere. Zorn og Rem- brandt regnes som verdens to fremste etsere.

×