Asker Bildende Kunstnere (ABK)

Den årvisse høstutstillingen, "Se Norges Kunstnerdal" samlet Asker-kunstnerne i 1960 og 1970 årene og bidro til dannelsen av kunstnerforeningen Asker Bildende Kunsnere på nyåret 1975. ABK skulle bl.a. være en medspiller i gjennomføringen av "Se Norges Kunsnerdal". De har siden 1977 hatt det kunsneriske ansvaret og bidratt sterkt til å heve kvaliteten på utstillingen som helhet, spesielt i de senere årene.

I årene 1964-1968 var det i tillegg til hovedutstillingen lagt an på fyldige separatutstillinger av tidligere tiders Asker-kunstnere. Første mann ut i 1964 var Andreas Singdahlsen. Denne idéen er stort sett beholdt senere. Fra 1969 med samtidige kunstnere og første mann da var den eminente grafikeren Arent Christensen som hadde deltatt på hovedutstillingen fra starten av. De siste 15 årene har separatutstillerne oftest vært inviterte kunstnere fra andre deler av landet, for å gi publikum et bredere tilbud, og Asker-kunstnerne inspirasjon til sitt kreative virke.

Allerede i 1964 ble det besluttet å tildele et stipend til en lovende, ung kunstner som hadde markert seg. Den første som ble denne æren tildel, var den 25-årige Guttorm Guttormsgaard fra Billingstad, dengang i starten på en betydelig kunstnerkarriere. Senere er "Se Norges Kunstnerdal" stipendet blitt utdelt hvert år, med stor heder og verdifull økonomisk hjelp i en ofte trang startfase til vinnerne. Stipend-tildelingen er alltid selve høydepunktet under utstillingsåpningen.

Etter de første 6 årene på Bellevue fant utstillingen i 1969 veien til Venskaben, og kom da på virkelig kulturhistorisk grunn. Til tross for noe trange forhold er det her man føler at utstillingen hører hjemme. I en snart 100-årig bygning, med veggene spekket av kultur for 4-5 generasjoner Askerbøringer. Fra overskuddet av utstillingen ble det i takknemlighet over å få tilgang til slike lokaler, bevilget penger til utsmykning av Venskaben, og i 1973 ble Reiulf Renbergs skulptur "Askerpiken" avduket på plenen foran huset og gitt som gave til kommunen.

Trykk her for å lese mer om ABK på deres webside

 

Fem nye utstillere i 2017 fra "Nye Asker"

Asker Bildende Kunstnere har tatt Nye Asker på forskudd, og nye spennende medlemmer har meldt seg fra Røyken og Hurum. På Høstutstillingen i Asker får vi se fem nye utstillere fra Nye Asker: Anne-Mette Boger, Merethe Duvholt og Diego Petrillo fra Røyken, samt Kai Eide og Olav Grimstad fra Hurum.

 

Anne-Mette Boger's kunst

Anne-Mette Boger

Anne-Mette Boger komponerer sine tekstiler i veven gjennom bruk av ulike fibre og teknikker. Mykheten i fibrene kontrasteres med trådkledde plexirør både i vegginstallasjonene og i de tredimensjonale fritthengende utsmykningsarbeidene hennes.

Merethe Duvholt's bilde

Merethe Duvholt

Merethe Duvholt fokuserer påmenneskets indre og ytre form. I sine figurative arbeider isolerer hun subjektet og bruker mye lys og skygge foråfremheve formen.

Kai Eide's bilde

Kai Eide

Fortellingen i hans malerier står sentralt. Han utvikler sine tanker om mellommenneskelige forhold i et figurativt formspråk. Maleriene karakteriseres av dramatiske komposisjoner med klangfulle farger, utført med penselstrøk i en ekspressiv stil. Arbeidene er utført i olje påførsteklasses belgisk linlerret, med meget stabile blindrammer.

Olav Grimstad's bilde

Olav Grimstad

Han er inspirert av natur og forgjengelighet. Humoren er sjelden langt unna når han maler sine vare akvareller med dyre- og fuglelivet forsiktig innarbeidet i landskapet. Hans selvlærte akvarellteknikk avslører følsomhet og en smule melankoli.

Diego Petrillo's kunst

Diego Petrillo

Det som er sentralt i min produksjon er å lage en kritikk til samfunnsverdi, hvor alt som er metafysisk, har ikke en konkret verdi, har ikke en pris, har blitt relegert i et dårliglys.I en logikk hvor ting har et verdi bare hvis de kan brukes, mennesker mister verdi hvertår i Europa og i resten av verden.